banner

Cabecera

Patrocinadores

Patrocinadores

miércoles, 5 de enero de 2022

EZOHIKO BATZAR OROKORRERAKO DEIA / CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

[eu] Ohar honen bitartez, GAZTEDI RUGBY TALDEko EZOHIKO BATZAR OROKORrera deitu nahi zaituztegu. Urtarrilaren 22an, larunbatean  izango da, lehenengo deia 10;30etan, eta bigarrena 11;00etan izango direlarik. Gamarrako kirol-instalazioan antolatuko da, Gasteizko Gamarra Tabernan, hain zuzen.

GAI-ZERRENDA

1º.- Batzarreko zuzendari eta idazkari izateko pertsona biren izendapena.

2º.- Estatutu Sozialetako 38. artikuluko lehenengo paragrafoaren aldaketa, urteko ekitaldi ekonomikoak kirol denboraldiarekin bat egiteko helburuarekin, irailaren 1ean hasi eta abuztuaren 31an amaituz.

3º.- Estatutu Sozialetako BOSGARREN KAPITULUA HAUTESKUNDE-PROZESUA 36 eta 37. artikuluen aldaketa. Honek zuzendari eta zuzendaritza-batzordeko karguak beteko dituzten pertsonen hautaketan, aurretiazko hautagaitza sistema bat ezartzea du helburu. Hautagaiak aurkezteko aldi baten irekiera proposatuz, eta baita aipaturiko artikuluek baldintzatu litzaketen Estatutu Sozialetako artikuluen aldaketa.

4º.-Klubeko zuzendaritzarako eta zuzendaritza-batzordeko karguaren hautagaitza aurkezpen-aldiaren irekieraren zehaztapena, eta baita Batzar Orokorraren datarena ere.

5º.- Bazkide biren izendapena, batzarreko akta sinatuko dutenak, batzarreko zuzendari eta idazkari izendatutakoekin batera.

– 

[es] Por la presente se convoca a la reunión de la ASAMBLEA GENERAL  EXTRAORDINARIA del CLUB GAZTEDI RUGBY TALDEA que tendrán lugar  sábado día 22 de enero  de 2022, que dará comienzo a las 10,30 horas en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en las instalaciones deportivas de Gamarra Este (Taberna Gamarra) de Vitoria-Gasteiz, con el siguiente

 ORDEN DEL DIA

 1º.- Designación de dos personas para ejercer la presidencia y secretaria de la Asamblea.

 2º.- Modificación del párrafo primero del artículo 38 de los Estatutos Sociales, al objeto de determinar que el ejercicio económico anual sea coincidente con la temporada deportiva, comenzando el 1 de septiembre y concluyendo el 31 de agosto.

 3º.- Modificación de los artículos 36 y 37 CAPITULO QUINTO PROCESO ELECTORAL de los Estatutos Sociales, al objeto de establecer un sistema de candidaturas previas para la elección de la persona que ocupe el cargo de Presidencia y de las personas integrantes de la Junta Directiva, con apertura de periodo previo de presentación de candidaturas, incluso modificación de los artículos de los Estatutos Sociales a que hubiere lugar consecuencia de la modificación de los artículos antedichos.  

 4º.- Determinación de la apertura del periodo de presentación de candidaturas para la elección del cargo de Presidencia del Club y de las personas integrantes de la Junta Directiva y fecha de Asamblea General.

 5º.- Designación de dos personas socias para la firma del acta de la asamblea junto a las elegidas para la Presidencia y secretaría de la asamblea.

  

En Vitoria-Gasteiz, a  27 de diciembre de 2022.

Gasteizen, 2021eko abenduaren 27an

   

MOISES SAN MATEOS LOPEZ DE IPIÑA

GAZTEDI RUGBY TALDEKO ZUZENDARIA

PRESIDENTE DEL CLUB GAZTEDI RUGBY TALDEA 

.

No hay comentarios:

Publicar un comentario